Keycap Sakura mẫu mới thick pbt dye-sub oem profile fullsize ANSI – có thêm nút shift 1.75u để chơi bàn phím custom

650,000  570,000 

còn 1 hàng

Keycap Sakura mẫu mới thick pbt dye-sub oem profile fullsize ANSI – có thêm nút shift 1.75u để chơi bàn phím custom

650,000  570,000