Keycap Chú bọt biển tinh nghịch SpongeBob R4 thick pbt dye-sub cherry profile bộ 13 keys giá rẻ

190,000  140,000 

còn 4 hàng (có thể đặt hàng trước)

Keycap Chú bọt biển tinh nghịch SpongeBob R4 thick pbt dye-sub cherry profile bộ 13 keys giá rẻ

190,000  140,000