Chương trình giảm giá đơn hàng cho các đơn hàng trực tiếp tại Mshopgear.vn:

  • Thời gian: từ 16/11 – 15/12/2020
  • Điều kiện áp dụng: Theo giá trị đơn hàng:
    • Đơn trên 500.000đ: Giảm ngay 20.000đ – Mã giảm giá: #mshopgear20k
    • Đơn trên 1 triệu: Giảm ngay 30.000đ – Mã giảm giá: #mshopgear30k

Chú ý:

  • Coupon sẽ tự động hết lượt sử dụng sau khi khách hàng của mshopgear.vn sử dụng hết và sẽ không thể áp dụng thanh toán cho các khách hàng sau (sẽ không cập nhật giảm giá trong giỏ hàng)
  • Nếu áp dụng Coupon khi thanh toán không thành công, có thể Coupon đã hết lượt sử dụng, vui lòng liên hệ Admin để xác nhận. – Click here
  • Nếu các Coupon giá trị lớn hơn hết lượt sử dụng thì khách hàng có thể sử dụng các Coupon giá trị thấp hơn khi đặt hàng, miễn là các Coupon đó vẫn còn lượt sử dụng.
  • Áp dụng Freeship cho các đơn hàng sử dụng Coupon, không áp dụng với các Sản phẩm trong chương trình Megasale. và các sản phẩm trong danh mục Hàng sắp về.