Hàng đặt trước
550,000  - KHÔNG ÁP DỤNG FREESHIP CHO HÀNG ĐẶT TRƯỚC
Hàng đặt trước
630,000  - KHÔNG ÁP DỤNG FREESHIP CHO HÀNG ĐẶT TRƯỚC
630,000  - Freeship khi thanh toán trước
-17%
Hàng đặt trước
590,000  490,000  - KHÔNG ÁP DỤNG FREESHIP CHO HÀNG ĐẶT TRƯỚC
-22%
-33%